Robotik Kodlama

May 9, 2016/ By: Meydanbutikeğitim

Kurumumuzda Robotik Kodlama eğitimleri, kurucumuz ve Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Herand koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir.

Robotik tekniğini uygulayabilmek için meydana çıkan robotik kodlama; bu alandaki temel yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Programlama ve belirli teknolojik yazılımlarla yapılan Robotik Kodlama; esasında robotların sensör verilerini işleyerek onların hareketlerini kontrol etme prensibine dayanmaktadır.

Tanım olarak Robotik veya robot teknolojisi, robotların tasarımı, düzeni, kontrolü, üretimi ve işletilmesi ile ilgilenen disiplindir. Robotlar ise, sensörler yardımı ile ortamı algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren aygıtlar olarak tanımlanmaktadır.

Kurumumuzda verilen Robotik Kodlama eğitimleri aşağıdaki üniteleri içermektedir.

 1. 1. Ünite İçeriği: Giriş, Algoritma ve Problem Çözme

  • 1. Problemi Tanımlama
  • 2. Algoritma ve Strateji Tanımlama
  • 3. Akış Şeması Hazırlama
  • 4. Programlama Mantığına İlişkin Yaklaşımlar
  • 5. Programlama İçin Kullanılacak Kavramlar
  • 6. Problemi Çözmek için Gerekli Değişken ve İşlemler
  • 7. Mevcut Bir Algoritmayı Program Koduna Dönüştürme
  • 8. Örnek Problem Çözümü İçin Gerekli İşlemler
 2. 2. Ünite İçeriği: Görsel Programlama

  • 1. Scratch Arayüzünü Tanıyalım
  • 2. Scratch Sahne Yapısı ve Karakterlerle Çalışma
  • 3. Scratch ile Görünüm Blokları Üzerinde Çalışma
  • 4. Scratch ile Ses Blokları Üzerinde Çalışma
  • 5. Scratch ile Çizim Blokları Üzerinde Çalışma
  • 6. Scratch ile Kontrol Blokları Üzerinde Çalışma
  • 7. Scratch ile Algılama Blokları Üzerinde Çalışma
  • 8. Scratch ile Operatör Blokları Üzerinde Çalışma
 3. 3. Ünite İçeriği: Mobil Programlama

  • 1. App Inventor’ı Tanıyalım
  • 2. App Inventor Menüleri ve Elemanları
  • 3. Değişken Kullanımı ve Operatörler
  • 4. Şartlı İfadeler ve Döngü Blokları
  • 5. Prosedure Kullanımı
  • 6. Sensorler ve Social Kullanımı
  • 7. Veri Tabanı İşlemleri
  • 8. Geliştirilen Uygulamayı Yayınlama.
 4. 4. Ünite İçeriği: Robotik Programlama

  • 1. Robot Nedir? Örnek Robot Uygulamaları
  • 2. Hareket, Ses, Işık Üreten Eyleyiciler
  • 3. Algılayıcılar (Sensörler)
  • 4. Arduıno Ide ve Arduıno Programlama Dili Yapısı
  • 5. Değişken Tipleri ve Matematiksel Fonksiyonlar
  • 6. Şartlı İfadeler ve Döngüler
  • 7. Arduıno Dijital Giriş-Çıkış İşlemleri
  • 8. Arduıno Analog Giriş-Çıkış İşlemleri
 5. 5. Ünite İçeriği: Grafik ve Animasyon

  • 1. Grafik Tasarım Çizim Araçları Kullanımı
  • 2. Vektörel Objeler Oluşturma
  • 3. Araçlar
  • 4. Senaryonun Temel Öğeleri
  • 5. Karakter Modelleme
  • 6. Renk Kullanımı ve Ayarlar
  • 7. Animasyon Düzenleme
  • 8. Uygulamalar
 6. 6. Ünite İçeriği: Temel Programlama

  • 1. Temel Kavramlar, Programlanın Temelleri, Python (Kurulum ve geliştirme ortamları)
  • 2. Değişkenler, Giriş-Çıkış İşlemleri
  • 3. Matematiksel İşlemler ve Operatörler
  • 4. Koşul İfadeleri ve Döngüler
  • 5. Listeler, Sözlükler, Demetler, Kümeler
  • 6. Fonksiyonlar
  • 7. Modüller
  • 8. Hata Ayıklama

Eğitim Seviyeleri: 3 farklı seviyeden oluşmaktadır. 8-10 yaş grubu, 11-14 yaş grubu, 15-18 yaş grubu

Modül Süresi: Her bir ünite toplam 32 ders saatinden oluşmaktadır.